Retningslinjer for utleie, finner du her
Skriftlig søknad sendes til Sosialtjenesten, pb 406, 9915 Kirkenes. Frist innen 11.12.09

 
Virksomhetsleder Sissel Johnsen, tlf  78977501