I september avslørte grunnlegger og daglig leder i Datakortet, Bernt Nilsen, at de og kommunen går sammen for å avdekke den grunnleggende datakompetansen hos alle offentlige ansatte i Sør-Varanger.

– Vi har laget en avtale med Sør-Varanger kommune om at vi skal teste den digitale kompetansen til alle deres ansatte, sa Bernt Nilsen da. Vi skal utføre en anonym test i løpet av høsten. Vi håper Sør-Varanger kan bli en foregangskommune innen satsning på IT-kompetanse.

Største kommunale prosjekt

I følge Nilsen er dette det største kommunale prosjektet Datakortet har utført.

- Det er 1000 ansatte som om få dager skal få teste sine datakunnskaper anonymt. Vi har utført lignende tester i andre kommuner før, men dette blir den største hittil, sier han.

Hvordan skal testen gjennomføres?

- Alle kommunens ansatte blir tildelt et brev med personlig påloggingsinformasjon som de kan bruk for å logge seg inn og ta testen, forklarer Nilsen. Alle personlige resultater blir kun gjort tilgjengelig for hver enkelt bruker, men Datakortet blir å offentliggjøre det samlede resultatet som statistikk. Dersom testresultatene viser at det er behov for opplæring vil vi ordne dette for kommunen hos en tredjepart. Etter evt. opplæring vil de ansatte blir testet igjen for å se hva de har lært.

Jobbtrivsel og effektivisering

Nilsen har erfart at metoden med «test – opplæring – teste på nytt» skaper gode resultater for både ansatte og organisasjoner.

- Vi har snakket med mennesker som har vært veldig urolige for å dra på jobb fordi de ikke mestrer de digitale kravene som blir stilt til dem – det går så klart ut over jobbtrivsel, forteller han. Dessuten ser vi at når ansatte har gode grunnleggende datakunnskaper blir organisasjoner langt mer effektive. Da vi utførte samme test i Gloppen kommune ble det avdekket at ved å gi sine ansatte digital opplæring kunne de effektivisere sitt arbeid tilsvarende 13 årsverk – uten å si opp en eneste person! Det er en god og kortsiktig investering.

Tilpasning og aldersdimensjon

Nilsen forteller videre at Datakortet har tilpasset testen til de som skal ta den.

- Testen har internasjonal standard, og vil ta for seg grunnleggende IKT-forståelse som er relevant for det arbeidet som de ansatte vanligvis gjør, understreker han. Det blir ingen overraskelser under testingen. Derimot vil det nok komme en del a-ha-opplevelser på resultatene. I vår erfaring er det mange som tror at unge mennesker har god datakompetanse, men det er ikke en selvfølgelighet. Digital forståelse er noe som må læres, i likhet med alt annet.

Rådmann, Nina Bordi Øvergaard, mener dette prosjektet vil skape mange gode ringvirkninger, og ser fram til å starte kartleggingen.

- Krav om digital kompetanse blir bare større og større, og kommunen satser nå hardt på digitale ferdigheter, sier hun og refererer til den nye digitaliseringsplanen for skolene i Sør-Varanger. Det er fordi vi ser at uansett hvilken sektor du tilhører har du behov for datakunnskaper. Vi startet dette prosjektet sammen med Datakortet for å sørge for at alle offentlig ansatte som har behov for opplæring skal få et slikt tilbud, forteller rådmannen.  Det er viktig for oss at ansatte i kommunen har kompetanse, føler seg ivaretatt og har god jobbtrivsel. At vi samtidig kan bidra til å kjøpe denne tjenesten av en lokal bedrift og bidra i dere videre markedsføring er en vinn-vinn situasjon.

Rådmannen oppfordrer alle ansatte om å delta

- Deltakelse fra alle – uansett hvilket nivå du befinner deg på – er veldig viktig! Ikke bare for undersøkelsen verdi som helhet, men for at vi skal ha mulighet til å iverksette tiltak og tilbud til de som behov for dette, sier hun. Vi håper at absolutt alle av kommunens ansatte benytter seg av denne flotte og unike muligheten.