Vi fortsetter med temakafeen, som var en suksess i vår, men som fikk et avbrudd grunnet sykdom.
Helsestasjonen er den første arena barn og foreldre kommer i kontakt med etter fødselen og i de første leveårene er familien stadig kontakt med helsestasjonen, for veiledning, støtte og råd.
 
Helsestasjonen får stadig flere henvendelser fra tenåringsforeldre som savner helsestasjonen som samarbeidspartner og samtalepartner. Flere uttrykker de ønsker råd og samtaler om grensesetting, innetider, ungdomsmiljø og foreldrerollen.
 
Vi på helsestasjonen har derfor et ønske om å få til et treffsted/temakafé, et uformelt møtested en gang per måned for foreldre, i alt fem kvelder, hvor tema som ungdomstid og utfordringer i foreldrerollen blir tatt opp. På bakgrunn av tildelte prosjektmidler, har vi på Kirkenes helsestasjon innledet et samarbeid med Kirsten Padkjaer, privatpraktiserende psykolog og familieterapaut.
Temakveldene vil bli lagt opp med en times opplegg av psykolog Kirsten Padkjaer, etterfulgt av kaffepause, og deretter mulighet for en times debatt.
 
Kaféen vil være på tirsdager, Grenselandmuseet.
 
Denne månedens tema vil være; Barn/ungdom og særlige utfordringer. Tirsdag 30.oktober kl. 19.00
 
Kirsten vil dele tanker med dere om hva dere som voksne kan gjøre mer av og legge mer merke til for å få noe av det dere ønsker dere av ungdommen-og si litt om hva som ikke er så smart å gjøre!
De andre tema vil være:
 
20.februar.   Kafékveld: Oppmuntring til foreldre med ungdom i huset
27. mars.        Kafékveld: Å si ”nei”, - verdens kjærligste svar
17. april.        Kafékveld: Hvordan oppmuntre barn og unge til ansvarlighet
30.oktober            Kafékveld: Barn/ungdom og særlige utfordringer
27.november.        Kafékveld: Når foreldre er bekymret for barn og unge
 
Vi på helsestasjonen håper mange vil komme! Dette blir morsomt og inspirerende, med nye ideer og tid for ettertanke!
Ta med partner, naboer og venner!!
 
 
Med vennlig hilsen
Gina, Hanne, Elin, Veronica, Jan Helge, Kjerstin.     Kirkenes Helsestasjon
Kirsten Padkjaer                                                      psykolog og familieterapaut