Formannskapet avvikler tema-/strategimøte 13.09.10 mellom kl. 10:00 og 14:00.
Deler av møtet vil bli vurdert lukket etter kommunelovens § 31.

Innkalling