Vi beklager å måtte meddele at vi opplever tekniske problemer med møte- og innsynsportalen for øyeblikket. 

Det fører til tekniske utfordringer for kommunestyremøtet og at saksdokumenter for kommunestyremøtet den 27. september 23 ikke ligger på innsynsportalen pr. nå kl. 1130. 

Vi jobber for å løse opp i dette og kan forsikre alle om at saksdokumenter vil bli offentliggjort igjen på innsynsportalen så snart som mulig.