Teknisk avdeling på rådhuset er stengt 01.10.2021 på grunn av kurs.

  • På vann og avløp vil vakttelefonen 92 04 00 14 være operativ for akutte hendelser.
  • Vakttelefon vei 41 36 03 52.