Sparebank 1 Nord-Norge har for neste års ungdomsklubb valgt å gi 50 000,- som gjør det mulig å tilby en ekstra åpningsdag på ungdomsklubben for 2023. Etter ønske fra ungdommen ønsker vi å kunne tilby søndagsåpent på Basen 2.0. Vi håper på å få startet dette opp så snart som mulig på nyåret, og satser på å ha på plass klubbarbeidere for denne åpningen i februar. 

 

Igjen ønsker vi på vegne av ungdommen i kommunen å takke Sparebanken for en fantastisk start på det nye året til tross for et stramt kommunebudsjett. 

 

God Jul