Kjære Evy, Kirsti, Anne, Tone, Marit og Sissel og dokkers familia,
Han Alfon va først og fremst en god kjærest, pappa og bestefar. Familien va det viktigste. Men dokker lånte han åsså ut for samfunnsbyggende oppgava i Sør-Varanger kommune. Æ trur det e få persona som har tatt mer samfunnsansvar enn han Alfon.
I perioden fra 1968 til 2011 har han vært med i ca. 40 råd og utvalg. Det starta i 1968 med at han ble med i lærlingnemnda, til han gikk ut av kommunens kontrollutvalg i 2011. Det blir ikke tid å nevne alt han Alfon har deltatt i og vært med på, men det e uten tvil nån år han har brukt på politisk arbeid til beste for innbyggeran og Sør-Varanger kommune.
Han satt i 11 perioda i kommunestyret for Arbeiderpartiet, han va ordfører i tre og en halv periode fra 190-82, 1991-95, 1995-99 og 1999-2003. I tillegg var han varaordfører i to havle perioda, 1982-83 og 1984-85.
Ka va det som kjennetegna han Alfon som politiker og menneske?
Som menneske va han opptatt av oss som bodde her. Det e ikke få menneska som har fått hjelp og støtte av han Alfon. Han så enkeltmennesket, og va en god samtalepartner for mange som sleit.
Som politiker vil æ trekke frem hans skolepolitiske engasjement. Han kom med i skolestyret i 1971, og beholdt sin store interesse for skolesaken, det være seg ny skole på Sandnes, eller utbygging av den videregående skolen, med hovedvekt på yrkesutdanning.
Han va en politiker som va opptatt av nytenking og omstilling. Han va også ordfører i en periode kor lokalsamfunnet og Sydvaranger vakla. Men han møtte utfordringa med å satse på nye områda, han va en talsmann for motkonjunkturpolitikk og optimisme.
Det tredje æ vil nevne e industrimannen Alfon. Han starta sin yrkeskarriere som ung gutt på A/S Sydvaranger, og va åsså en periode personalsjef i selskapet. Han va glødende opptatt av at folk skulle ha et arbeid å gå til.
Han Alfon va også kjent for å være en dyktig trearbeider. Flotte arbeider finnes i mange hjem her i Sør-Varanger. Åsså klubba som æ bruke i kommunestyre og formannskap e det han Alfon som har dreid. Klubba di, Alfon, e nu et handfast symbol på at du e med oss også i framtida.
Sør-Varanger kommune vil takke for hans omfattende samfunnsbyggende engasjement: Takk, Alfon.