Kommunestyret behandlet saken i møte 20.10.04, og fattet følgende vedtak:

Antall bevillinger i Sør-Varanger kommune settes til

  • skjenkebevillinger: 50
  • salgsbevillinger: 25

Kommunestyret vedtok også å delegere deler av sin myndighet til formannskapet. Dette innebærer at formannskapet nå har fått myndighet til å innvilge og avslå søknader om bevillinger.

Alkoholpolitiske retningslinjer