I Alta pågår akkurat nå kommuneforum for folkehelse, idrett og kultur. Sør-Varanger er representert ved ungdomsarbeider Dagfinn Gjerde, spesialrådgiver Nils Edvard Olsen og virksomhetsleder Harald Sørensen.

Tema for årets kommuneforum er "Stedutvikling som strategi", blant annet med foredrag om bolyst, universell utforming og folkehelsearbeid i plan. I tillegg er det nettverkssamlinger for Ungdommens kulturmønstring (UKM), Idrett og Folkehelse.

Sør-Varanger kommune deltar også på landskonferansen for ungdomsarbeidere i Haugesund. Her er tema kultur og hvordan kunst og kultur kan skape begeistring og samhold blant ungdom. Klubbarbeider Immanuel Reiersølmoen representerer kommunen.

På bildet ser vi Karoline Andreassen fra Finnmark Fylkeskommune som forteller om kultur- og kollektivkort for ungdom i Finnmark