Berammede møter - ref www.svk.no/innsyn  (se også Møtekalender oversikt) - vil omberammes til senere tidspunkt når streiken er over, eller avvikles med et mindre formelt innhold, avhengig av hvilken disposisjon ordfører eller utvalgsleder treffer i hvert tilfelle.

Sør-Varager kommune beklager situasjonen.