Innspill til planforslaget sendes postmottak@svk.no, og merkes med 16/3373, eller Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes innen 7.april 2021.

Dokumenter til saken:
23.02.21 Strategisk oppvektplan til høring.pdf
Handlingsdel Strategisk oppvekstplan 2021 - 2025.pdf
23.02.21 Kunnskapsgrunnlag Strategisk oppvekstplan.pdf
Prosessdokument Strategisk oppveksplan 10.02.21.pdf