Stoltenbergseminaret vil fokusere på hverdagsliv, etnisitet, religion og grenser i vårt nærområde og i andre regioner i Europa.

Foreleserne kommer fra Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Finnmark, Politiet i Kirkenes, Universitetet i Idaho, USA, Universitetet i Tblisi, Georgia, Sødertørns Høgskola i Sverige og det russiske generalkonsulatet i Kirkenes.

 
 
Kjøkkenbord-forskning i grenseland

Kjøkkenbordet har vært et av de viktigste verktøyene når folk som bor langs grensen Norge – Russland er blitt intervjuet om sitt hverdagsliv. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Barentsinstituttet og Høgskolen i Finnmark, Sør-Varanger kommune(Biblioteteket) og intervjuene er fortløpende presentert i Sør-Varanger Avis.

Under Stoltenbergseminaret i Kirkenes blir historiene til flere grenseboere presentert for publikum, i form av fotoplakater, tekst og lydopptak. I tillegg blir det mulig for folk å bidra spontant med sine fortellinger. Noen fortellinger vil denne gangen ha sitt utgangspunkt i perioden med utbygging av kraftstasjonene i Boris Gleb og Hestefoss.

Prosjektet The Kitchen Table as Research Tool startet i desember 2009 med intervjuer på norsk side og fortsatte på russisk side i området Sør-Varanger – Pechenga. Formålet er å kartlegge og dokumentere hvordan hverdagslivet har artet seg tett innpå en grense som i mange år var lukket.

Presentasjonen finner sted på Rica Arctic hotel i Kirkenes kl 1445 den 27 september.