* Torsdag 17. oktober hadde Hesseng barnehage suppekafe  til inntekt for årets tv-aksjon. De samlet inn kr 6039,-.

 

* Fredag 18.oktober  hadde  SFO v.  Bjørnevatn skole foreldrekaffe der de solgte ting barna har laget samt kaffe og kaker.

  Alt overskudd går tv-aksjonen.