Stipendmidlene brukes som et rekrutteringsfremmende tiltak, og er i år prioritert til studenter som tar grunnutdanning innen sykepleie og vernepleie.

Bekreftelse på studieplass skal legges ved søknaden. Innvilget stipend medfører bindingstid i Sør-Varanger kommune i inntil to år etter bestått eksamen og endt utdanning.

Søknadsfrist er 30. juni.