Ulvang er en 61 år gammel Kirkeneser. Utdannet fra Norges landbrukshøgskole (cand agric) og Universitetet i Tromsø, i tillegg er studier tatt ved universitetet i Oslo, Bergen, Umeå, Nord universitet og BI.

 

Ulvang har 25 års erfaring fra jobber i Tromsø, hos Tromsø kommune (rådgiver/jordbrukssjef), Fylkesmannen i Troms (Fylkesagronom næringsutvikling), NIBIO Holt (Utviklingspilot) og Troms fylkeskommune (VRI-koordinator). Stig Ulvang har vært ansatt i Sør-Varanger kommune siden 2013 som jordbrukssjef, næringssjef og for omstillingen.