Vi forsikrer dere om at vi jobber for å få gjennomført denne vurderingen så snart som mulig. Imidlertid kan vi for øyeblikket ikke gi noen konkret tidspunkt for når brua eventuelt vil bli åpnet.

Vi forstår at dette kan skape utfordringer for mange av dere og vi vil holde dere oppdatert så snart vi har mer informasjon å dele.

Takk for forståelsen og tålmodigheten deres.