Byggeprosjektet følger tidsplanen, og er innenfor budsjettrammen.

Innen 31. august vil Sør-Varanger kommune og Consto AS utforme innholdet på nye opplysningsskilt ved Kirkenes skole, der den viktigste informasjonen vil framkomme, bl.a. framdriftsplan og byggherre.

Informasjonsfolder