Ledningsnettet skal spyles - vi anbefaler ikke bruk vaskemaskin eller oppvaskmaskin i perioden, det kan bli noe misfarging på vannet.

Vannet kan drikkes - men det kan være misfarginger - så tapp vann en stund først.