Vi oppfordrer alle skoltesamer eller etterkommere av disse til å delta i spørreundersøkelsen. For gjennomføringen av prosjektet er det viktig å innhente meninger og ønsker fra de som føler seg tilknyttet til den skoltesamiske kulturen.

Du kan delta i undersøkelsen ved å klikke på lenken under: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVRBamsXBSqvlPI4VrqWnX57qoK0SwE72ghwQfxTDOPIEyNg/viewform?usp=sf_link