Dette kan du spørre om:
Saker som ligger innenfor kommunens virksomhet og ansvarsområde, dvs. både lovpålagte og frivillige. Saken må ha allmenn interesse for kommunens innbyggere.
 

Dette vil ikke bli behandlet som en del av spørretimen:

  • Spørsmål som angår saker som står på sakslisten. Disse må du ta opp med saksordfører, og informasjon om hvem som er saksordfører finnes på hver sak som skal behandles
  • Saker av personlig karakter
  • Saker underlagt taushetsplikt

 

Frist:
Ordfører/møteleder kan gi adgang til å stille spørsmål helt fram til møtestart om det er begrunnet i helt spesielle forhold. Det er ordfører som avgjør om svar på spørsmålet skal gis i neste møte.
Spørsmålet ditt må være mottatt hos kommunens postmottak senest 5 virkedager før kommunestyremøtet 29. mai.

 

Hvordan stiller jeg spørsmål og hva skjer videre?
Du kan stille spørsmålet på vegne av deg selv, en annen person, en organisasjon, bedrift eller virksomhet.

Du kan selv framføre spørsmålet ditt fra talerstolen, og du må oppgi om du ønsker det når du sender inn spørsmålet. Dersom du ikke ønsker å framføre det selv, vil møteleder framføre spørsmål og svar fra talerstolen.

Spørsmålet må holdes innenfor en tidsramme på 5 minutter. Det avsettes så 5 minutter til å besvare spørsmålet.

Send epost med ditt spørsmål til kommunestyret

Her kan du følge sendinger fra kommunestyret på nett