Søkerne som fra 2020 ikke får sine søknader innvilget, vil bli kontaktet av kommunen i forhold til fornyet behandling/ fullfinansieringssøknad. NYE prosjekter/søknader: Staten, Fylkeskommunen og Kommunen har lagt føringer for at en søknad skal kunne fremmes som spillemiddelberettiget. Det finnes mye fakta i Kulturdepartementets bestemmelser:

https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-ogfrivillighet/idrettsanlegg/id487436/ Aktuelle lag, foreninger og institusjoner må snarest ta kontakt med Idrettskonsulent, Irene Falck Jensen, for nærmere veiledning 95 75 75 77 eller irje@svk.no

Frist: Spillemiddelsøkere for 2021 bes ta kontakt med kommunen så snart som mulig og senest innen 15. juni 2020. MERK: En slik prosess tar tid, slik at jo tidligere man er i gang, jo større er sjansen for å rekke søknadsfristen.

Søknadsfrist til kommunen er 15. oktober 2020.

Ta snarest kontakt for veiledning!                                                                    Kultur og Fritid