Søkere for 2023 som ikke har fått innvilget sine søknader, eller som har fått sine søknader delvis innvilget vil bli kontaktet av kommunen i forhold til fornyet/gjentatt søknad. 

 

Nye prosjekter/søknader:

Staten, Fylkeskommunen og Kommunen har lagt føringer for hva som skal til for at en søknad skal kunne fremmes som spillemiddelberettiget. Det finnes mye fakta i Kulturdepartementets bestemmelser

Aktuelle lag, foreninger og andre må snarest ta kontakt med kultur og fritidskonsulent, Jørn Arne Gjertsen, for nærmere veiledning 400 48 594 eller jogj@svk.no
For mer informasjon sjekk: www.anleggsregisteret.no

 

Spillemiddelsøkere for 2024 bes ta kontakt med kommunen så snart som mulig og senest innen 01. oktober 2023.
MERK: En slik prosess tar tid, slik at jo tidligere man er i gang, jo større er sjansen for å rekke søknadsfristen.

Søknadsfrist til kommunen er 15. oktober 2023.