Søkere som ikke fikk sine søknader innvilget i 2019, må ta kontakt for fornyet søknad.

NYE prosjekter/søknader:

Staten, fylkeskommunen og kommunen har lagt føringer for søknader som skal kunne fremmes som spillemiddelberettiget.Nytt fra 2019 er at det ikke lenger er krav til idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Det er imidlertid et krav at alle anlegg som det søkes spillemidler om må være innmeldt i kommunal plan.  Se fakta her

Aktuelle lag, foreninger og institusjoner må snarest ta kontakt med Harald Sørensen for nærmere veiledning, tlf. 918 14 958.

Frist:

Spillemiddelsøkere for 2020 må ta kontakt med kommunen senest den 15. oktober 2019 for nærmere veiledning

Søknadsfrist til kommunen er 15. november 2019.

Overskridelse av frister vil medføre at det ikke kan søkes spillemidler til prosjektet i 2020.