Alle ønskes med dette hjertelig velkommen til kulturskolens sommerforestilling. Sett av en stund til å få med deg flotte prestasjoner med både musikk og dans på Samfundshuset, tirsdag 1 juni kl 18.00.