Tjenesten bidrar til at offentlig informasjon gjøres tilgjengelig også for de som ikke har tilgang til eller ikke kan nyttiggjøre seg Internett. Ved hjelp av talestyrte menyer kan du velge mellom Nytt fra forvaltningen, Aktuelt nå eller kontaktinformasjon til offentlige myndigheter - også kommuner. Fra Sør-Varanger kommune vil du i tillegg altså kunne få opplest publiserte nyheter fra kommunes web-portal.

Vær velkommen til å prøve tjenesten : ring 800 30 301