Sør-Varanger kommune har annonsert med informasjonsmøte og kveldskurs for å rekruttere og kvalifisere tilkallingsvikarer til barnehagene.

Interessen har vært stor og positiv. Tilsammen har 14 vært på kveldskurs for å kvalifisere seg, 8 damer og 6 menn.

Følgende tema er belyst.

- Hva er en barnehage - innhold i dagsrytmen

- Barns medvirkning

- Synet på barn

- Holdninger, etikk og moral

- Voksne som rollemodeller

Det er allerede bestemt oppfølgingskurs i januar.