Sør-Varanger kommune og Consto Nord AS har gjennom en rettsforhandling blitt enig om forlik. Consto Nord AS stevnet Sør-Varanger kommune AS for retten med et krav om å få dekket en negativ kontraktsinteresse. Det totale kravet var på 977.878,- kroner.

Partene er blitt enig om at Sør-Varanger kommune betaler Consto Nord AS 450.000,- kroner. Partene dekker selv sine saksomkostninger.

Kommunedirektør, Nina B. Øvergaard, er fornøyd med at kommunen er kommet til enighet uten gjennomføring av en rettssak. «Bare våre saksomkostninger alene ville erfaringsmessig vært like store som forliket. Kommunen ser helst at vi kunne unngå å bli stevnet, men jussen rundt anskaffelser er komplisert.»

Kommunens advokat i Simonsen Vogtwiik, Arild Paulsen, har tidligere informert om at «det foreligger prosessrisiko også i denne saken, selv om vi mener vi har jusen på vår side».

Kommunedirektøren sier videre at «slike saker er meget krevende å føre, og tar ressursene bort fra den daglige driften. Dette er slikt sett enda et argument for å gjøre en utenrettslig avtale».

Sandnes og Bjørnevatn skole stod ferdig i 2019 og ble tatt i bruk høsten samme år.