I dag under Leve hele livet-konferansen i Oslo ble vinneren kåret. Sør-Varanger kommune sender sine hjerteligste gratulasjoner til Melhus kommune som gikk av med seieren og årets Leve hele livet pris!

Statsforvalteren i Troms og Finnmark nominerte Sør-Varanger kommune til prisen, og Sør-Varanger kommune ble plukket ut som finalist sammen med Melhus og Vennesla kommuner.

Sør-Varanger kommune har hatt fokus på reformen som en samfunnsreform, ikke bare en helsereform. Å utforme et aldersvennlig samfunn er en langsiktig prosjekt, og vi har hatt god dialog med innbyggere over 65 år gjennom 55pluss-undersøkelsen og kafemøter. Vi har lært mye om hva som er viktig for denne aldersgruppen for å kunne leve gode liv hele livet.

Vi har f.eks. hatt fagdager med lokale utbyggere for at også de skal bli kjent med behovene for gode tilrettelagte bomiljø, vi har vært med på sette i gang gode møteplasser og måltider, og vi har lagt til rette for ulike aktiviteter og kulturtilbud både på institusjon og hjemmeboende, også gjennom digitale plattformer. Vi har lagt vekt på at leve hele livet også er en reform for personer med ulike funksjonsnedsettelser, og har stort fokus på individuelle opplevelser og aktiviteter for eldre personer med utviklingshemming.

 

Sør-Varanger kommune er svært stolte og glade over å ha blitt nominert og kommet til finalen i denne kåringen, det er gøy at vårt arbeid har blitt lagt merke til.

Vi takker Statsforvalteren i Troms og Finnmark for å ha nominert oss, og for å ha vært en viktig støttespiller i vårt planarbeid. Vi takker også eldrerådet i Sør-Varanger for aktiv medvirkning, og også alle andre som har vært med i ulike aktiviteter fram til nå. Vi ser frem til videre arbeid sammen med dere!  

 

Prisen ble utdelt i Oslo under Leve hele livet konferansen, og fra Sør-Varanger kommune stilte kommunalsjef Jorunn Sandhell og enhetsleder Lene Nilsen Holte.