Kommunekart gir deg detaljerte kart og/eller flybilder for hele Norge, og deltaljert innsikt i adresser, steder og eiendommer over hele landet. Det er også enkelt å få beregnet kjøreruter. I tillegg gir Sør-Varangers kommunekart tilgang til detaljerte kartlag som arealplaner, eiendomsinformasjon og godkjente bygg/tiltak. For arealplaner er det lenker til dokumenter som inneholder planbestemmelser og planbeskrivelse mm. Kommunekart oppdateres daglig med nye kart-, eiendoms- og plandata.

Kommunekart, www.svk.no/kommunekart, har desverre en ennå uferdig utskriftsfunksjon. Dersom du trenger kartutskrift som krever målestokk og påtegninger må du benytte den gamle kartløsningen kart. Du kan også installere "Kommunekart" som "app" på mobile enheter både fra Apples "App store" og  "Google play". (Søk etter «Kommunekart»).