Hurra for Sør-Varanger kommune som er nominert til Leve hele livet prisen sammen med kommunene Vennesla og Melhus kommu.

Det vil si at Sør-Varanger kommune er blant de 3 beste kommunene i landet i arbeidet med denne viktige reformen. Sør-Varanger kommune har jobbet godt med reformen, og har hatt en praktisk tilnærming til arbeidet med konkrete tiltak gjennom planverk i strategisk plan for HOV, temaplan for leve hele livet og boligpolitisk plan.

Årets finalister får vise frem arbeidet sitt på konferansen 16. november, før vinner-kommunen annonseres. Vinneren mottar en pengepremie på 100 000 kroner som kan brukes i videre arbeid med reformen.

Se mer her:

https://www.helsedirektoratet.no/tema/leve-hele-livet-kvalitetsreformen-for-eldre/nytt-om-reformen#finalistenetillevehelelivetprisenerklare