Arbeidsomfanget inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Etablere nyanlegg
 • Skifte av enkeltstående defekte armaturer
 • Bytte av defekte drivere.
 • Skifte av defekte komponenter i veilysmast
 • Utskifting av defekt luftstrekk
 • Skifte av defekt tilførselsledning til armatur
 • Feillokalisering og midlertidig reparasjon ved kabelfeil
 • Feilretting av veilysskap/tennskap
 • Retting av feil på komponenter i tennskap- reparasjon av feil i tennskap
 • Bytte eller reparasjon av fotoceller, kontaktorer og sikringer
 • Oppfølging av skadesaker.

 

Interesserte leverandører finner fullstendig utlysning på Doffin med referanse 2024-101048