- Vi er glad for å ha fått Frans Ove Eriksen med på laget i videreutvikling av kommunens plan og utviklingsarbeid, sier rådmann Nina Bordi Øvergaard.

Eriksen vil tiltre 1.oktober.