Tomteprisen på Skyterhusfjellet er kr. 1 035 000,- 

Link til kart finner du HER

Frislipp av fire tomter på Hesseng

3 eneboligtomter og en tomt til flemannsbolig

Eiendomskontoret har ellers jobbet en stund med å legge til rette for flere boligtomter på Hesseng, i første omgang Vigørveien. Prosjektet har vært forsinket som følge av behovet for grunnboringer.

Tomtene må først fradeles. Når det er gjort vil de takseres og gjort tilgjengelig for tomtesøkere.

Tildeling skjer ved loddtrekning. Tomtene tildeles som festetomter.

Utlysningsfrist er satt til høst 2023. Det vil komme mer informasjon om tomtene.