Regjeringen kompenserer nå kommunen for utgiftene vi har hatt med bl.a. smitteverntiltak og vaksinering under koronapandemien.  

Kommunen opplevde stort sykefravær innenfor de fleste tjenesteområder i starten av 2022 som følge av at vi ble hardt rammet av korona. Dette medførte forholdvis store vikarutgifter, både fra vikarbyrå, til egne vikarer og bruk av overtid.

Midlene er derfor kjærkomne, og går til dekning av utgiftene vi har hatt til dette.

Koronamidlene vil bidra til å redusere forventet underskudd i 2022; kompensasjonen utgjør kr 8.964.000,-. Midlene er fordelt etter innbyggertall. Resterende underskudd må innarbeides i 2023 og 2024, i tillegg til kuttforslagene i budsjettet som nå er lagt frem og skal behandles av kommunestyret 7. og 8. desember.