Mye tid ble viet til sannhet og forsoningskommisjonens rapport som i juni dette år ble lagt fram. Kommisjonsmedlem og førsteamuensis ved UIT Tromsø, Ketil Zachariassen summerte opp rapporten som er på nærmere 600 sider. Rapporten omhandler blant annet 766 personlige historier og 522 intervju. Kommisjonens grunnsyn og konklusjon er at den norske stat gjennom fornorskningspolitikken har begått urett mot den samiske, kvenske og skogsfinske befolkningen. Fornorskningspolitikkens mål var at kvener, skogfinner og samer skulle bli norsk gjennom  språklig, kulturelt og identitetsmessig assimilasjon. Fornorskningstiltakene bidro til et dramatisk språktap. Et case fra Nord Troms viser at samisk og finsk  språk hadde en nedgang på henholdsvis 97 % og 88 % fra tidsrommet 1930-1950.

Seminaret gikk over 2 dager, samlet mer enn 140 deltagere og mange interesannte innlegg ble holdt. Av forelesere kan blant annet  nevnes jurist og joiker  Ande Somby, stortingsrepresentant Svein Harberg, sametingsråd Runar Myrnes Balto fylkesråd Ole K Josefsen og teatersjef ved Kvääniteatteri, Frank Jørstad.  Dagene ble ledet av fylkesordfører Tarjei Jensen Bech.

Sør-Varanger kommune var representert på konferansen ved enhetsleder for kultur og fritid, Harald Sørensen. Men det var også andre sørvarangerværinger til stedet, blant annet Ole K. Josefsen, Kurt Wikan og ikke minst skuespiller og artist Ivar Beddari, som nok en gang imponerte med et kulturelt innslag.

.Les mer om konferansen her