Statens vegvesen har i samarbeid med KS utviklet digitale tjenester for søknad om avkjørsel og søknad om dispensasjon fra byggegrense langs offentlige veger.

Klikk på denne linken og følg instruksjonen for å sende inn din søknad.

 https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien