Barn og unge bør informeres om katastrofer, også de som skjer andre steder i verden, når samfunnet de lever i preges av dem. Barn får med seg mer enn vi tror. De tåler også mer enn vi tror. Derfor er det best å være i forkant: Si at de kan fortelle det til deg dersom de ser eller hører noe skremmende fra nyhetene. Forklar hva som foregår med enkle ord, vær tydelig på at vi er trygge her og gi rom for spørsmål. 

Det er vanlig at vi voksne unngår slike samtaler i god tro om at vi skåner. Erfaring tilsier at mange barn har fått med seg bruddstykker fra nyhetene allerede, og at det er langt mer skremmende enn å få nøktern info hos noen man kjenner. 

Barnevakten gir konkrete tips til samtaler og håndtering av eventuelle reaksjoner. Les mer her: https://www.barnevakten.no/startside-nyheter/