Sør-Varanger kommune har fått positivt testsvar for en elev i grunnskolen. Kommunens smittesporingsteam er i gang med sporing.

Smittevernlege Drude Bratlien sier at det kan være krevende med smittesporing blant barn i skolesituasjoner, men at kommunen har et erfarent team på plass og er på vei å tilpasse rutiner til bruk i skolen:

  • Vi har forventet en viss smitte i skolene, og er ikke overrasket at dette skjer. Vi vil understreke at vi anser dette som et begrenset utbrudd inntil annen informasjon foreligger. Du som forelder trenger ikke foreta deg noe spesielt, vi vil kontakte eventuelle nærkontakter fortløpende. Hvis du ikke hører noe fra smittesporingsteamet kan man gå på jobb og skole som vanlig.

Kommunen har i forbindelse med eventuelle smitteutbrudd i grunnskole og barnehage laget en informasjonsside for foreldre, og ber om at man bruker informasjonen som står på svk.no/smittefriskole