Skolestart høsten 2021

Velkommen til nytt skoleår!

 

 

Alle elevene i grunnskolen i Sør-Varanger møter til skolestart mandag 23. august

 

Sandnes og Bjørnevatn skole

08.15 - 13.25

08.15 - 14.25

10.00 - 13.25

2. - 4.årstrinn

5. - 10.årstrinn

1.årstrinn møter i amfiet

Bugøynes skole

09.30-13.15

08.30 - 13.15

08.30 - 13.30

1.årstrinn

2. - 4.årstrinn

5. - 10.årstrinn

Bøkfjord skole

08.00 - 1330

1.- 7.årstrinn

Hesseng Flerbrukssenter

10.00 – 13.15

08.15 – 13.15

08.15 – 13.15

1.årstrinn, oppmøte Tunet

2. - 4.årstrinn. Vanlig skoleskyss

5. - 7.årstrinn. Vanlig skoleskyss

Kirkenes barneskole

08.45 - 11.00 08.30 - 13.30

1.årstrinn, oppmøte i skolegården

2. - 7.årstrinn

Kirkenes ungdomsskole

08.30 – 13.50

8.årstrinn, auditoriet på u-trinnet

9. og 10.årstrinn, basene.

Vanlig skoleskyss.

Pasvik skole

08.45

1.- 10.årstrinn. Vanlig skoleskyss.

Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet. Grunnskole for voksne

08.30

Grunnskole for voksne

For mer info om tidspunkt for buss se: https://snelandia.no/