Vi er heldige og har nå fått litt mere snø. Det muliggjør skiturer både fra Grenselandmuseet, dersom du bruker litt gamle ski du ikke er så nøye med, og fra Tangen bro.  

Fra Tangen bro er det noe mere snø, her er det også nå både snø nok og lys i løypen. 

Sør-Varanger kommune og Barentshallene ønsker så mange som mulig ut på tur og ut på ski. Vi håper imidlertid at vår tilrettelegging skal være tilstrekkelig både for de som går med og uten ski. Med det ønsker vi å si at vi henstiller til de som ikke går på ski om å bruke gang og sykkelstien og de med ski om å bruke skiløypene. På den måten vil vi bedre kunne unngå ulykker med skiløpere som kolliderer i bakken med spark og gående, og vil vil bedre kunne bevare skiløypene som skiløyper. 

Det er nå satt opp skilt som indikerer hvor skiløypene starter og slutter slik at vi håper å unngå misforståelser. 

Om du tenker å ta turen til skileikanlegget ved Skytterhusfjellet, eller til Tufteparken, henstiller vi også til at du som går uten ski bruker gang og sykkelstien. 

Takk for omtanke og hensyntaking, på den måten legger vi tilrette for hverandre.

Med ønske om mange flotte turer i vinter.

Hilsen Folkehelsekoordinator.