Omtale av forelesningen

Vi gjør oppmerksom på at lørdag 1. november er den store kinodagen. På grunn av mye sammenfallende aktivitet flyttes lørdagsuniversitetet for anledningen inn på møterommet på Basen.