HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, oftest i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til utvikling av kreft, hvor livmorhalskreft er vanligst. Hvert år får om lag 350 kvinner i Norge livmorhalskreft og 60-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.

Tilbudet om gratis HPV-vaksine til unge kvinner er midlertidig og består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder. Siste mulighet for å starte vaksinasjon er desember 2018. De som har startet innen denne fristen kan bruke første halvdel av 2019 på å fullføre vaksinering og den siste av de tre dosene må være tatt innen utgangen av juni 2019.

 

Unge kvinner i målgruppen kan få vaksinen ved å henvende seg til Kirkenes helsestasjon.

Vaksinen kan også fås på Helsestasjon for ungdom på torsdager mellom kl 16-00 og 18.00.

 

 

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine: 

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv 

 

https://vimeo.com/284925994