Sør-Varanger kommune har nå tatt et stort grep for sikkerhet på lekeplasser, og kjørt LISA kurs (lekeplassinspeksjon og sikkerhetsarbeid). Kursleder var Arne Veigerust fra AOF telemark og Vestfold.

 

4 dager denne uken har til sammen 47 ansatte vært på kurs i lekeplass sikkerhet.

Mandag og tirsdag var 31 styrere i barnehager, rektorer, sfo ledere og verneombud fra barnehager og skoler deltakere.

 

Målet for dette kurset var:

Gi deltakeren opplæring i hvordan visuelt ettersyn og funksjonsettersyn på lekeplassutstyr gjennomføres.

 

Kursinnhold:

Deltakeren skal gjennom en grunnleggende opplæring hvor formålet er å kunne foreta visuelt ettersyn og vite hvordan funksjonsettersyn gjennomføres på lekeplassutstyr

 

Onsdag og torsdag var 16 vaktmestere og fagarbeidere deltakere.

Målet for dette kurset var:

Gi deltakeren opplæring i hvordan visuelt ettersyn og funksjonsettersyn på lekeplassutstyr gjennomføres, sikkerhetskrav for lekeapparater og hvordan feil og mangler kan utbedres

 

Kursinnhold:

Deltakeren skal gjennom en grunnleggende opplæring hvor formålet er å kunne foreta visuelt ettersyn på lekeplassutstyr, vite hvordan funksjonsettersyn gjennomføres, kjenne sikkerhetskravene for lekeplassutstyr og hvordan feil/ mangler bør rettes/ utbedres.

 

Vaktmestere og fagarbeidere har i samarbeid med kursleder gjennomført hovedettersyn på 3 lekeplasser: gågata, Kirkenes barnehage og Kirkenes skole.

Med bakgrunn i ettersynet setter de i gang tiltak med en gang.

 

 

Arne’s smarte LISA tips:

- Lukt på tømmerstokkene på lekeplassen.
Har den en markant skarp lukt, kan det være kreosot i tømmeret.
Det er et spesialavfall som er farlig og ble forbudt i 1998.

 

- Se etter snorfeller.
Dette kan du enkelt teste ut selv med å ta med en propp fra vasken.
Sitter den fast, er det en snorfelle.

 

- Se etter fingerfeller.
Ta med en plastplugg på 8 mm og en markeringstusj på 23 mm.
I hull hvor plastpluggen kommer inn, skal også markeringstusjen komme inn.
Hvis ikke må du plugge hullet, for å skåne barnets finger.

 

- Sjekk for råtedannelse i stokkene.

 

- Sjekk at kjettingene til huskene er dekket med plast, slik at barna
ikke kan sette fast fingrene.

 

- Etterfyll med sand.

Gjerne støtdempende sand.

 

- Er du i tvil om lekeapparatet er godkjent, så fjern det heller enn å la det stå.