Ipaden skal være tilgjengelig på Servicekontoret for de som ønsker å søke om bostøtte. Og kommer dermed brukerne tilgode.

For å søke bostøtte elektronisk se våre nettsider.