Meld din interesse ved å skrive en kort mail til postmottak@svk.no, merket med «sak 23/1858 interesseliste Skytterhusfjellet B2F del 2».

Vennligst angi hvilken tomt du ønsker deg med å henvise til tomtenummer (eks tomt 1,… ).

Link til kart finner du HER

Kostnader verdt å merke seg:

  • Innbetalt depositum* på kr. 27 960,-
  • Kjøpesum/refusjonskrav for tomten kr. 1 035 000,-
  • Omkostninger til saksbehandling, fradeling/utmåling og tinglysing på ca. kr. 30 000,-
  • Festeavgift kr. 4.80,- per kvadratmeter

Byggefrist er på to år. Før tomta kan tiltres og arbeid med oppføring av bygget kan starte, må festekontrakten være tinglyst og byggetillatelsen være gitt.

*Fra depositumet vil det trekkes en månedlig premie på minimum kr. 1 473,- pr. påbegynt måned. Første måned belastes det ikke premie. Om byggefristen på to år ikke overholdes, eller om tildelte sier fra seg tomta, etter å ha takket ja, vil premie for sittet periode og halvt behandlingsgebyr, for tiden kr. 1 896,-, bli trukket fra innbetalt depositum.

Obs! Tildeling skjer etter kommunens regler og praksis. Det kommer egen kunngjøring om søknadsprosedyre. Alle som står på interesseliste vil bli kontaktet.

 

Oppdatering vedrørende boligtomter på Solenga/Sandnes

Grunnboringer er foretatt og avsluttet for Solenga.

Sør-Varanger kommune venter på en oppsummering av funnene. Den forventes ferdig i løpet av mai.

Rapporten gir svar på hvilke tiltake som må gjøres for å sikre områdestabilitet i henhold til kravene fra NVE. Dette må på plass før området kan bygges ut.

 

Rambøll, som utfører oppdraget på vegne av SVK, skriver at det er behov for en del stabilitetsberegninger.

Disse kan først ferdigstilles etter sommeren/til høsten.

 

Vi har også fått innspill og henvendelser om veistykket mellom Langfjordveien og Nils A. Mennasvei i forhold til trafikksikkerhet. Vi ser det i sammenheng med planarbeidet og den videre utbygging.