Flere ansatte har meldt seg til denne kompetansehevingen og en klasse med kommende barne- og ungdomsarbeidere starter opp allerede i januar 2023.
Helsefagarbeider starter opp høsten 2023. 

Fast ansatte og vikarer, med erfaring fra helsefaget og som er over 25 år, bes kontakte Astrid Hasselberg ved interesse for kurset, eller ønske om mer informasjon om utdanningen.
Astrid Hasselberg - Astrid.Hasselberg@sor-varanger.kommune.no