Tidligere i dag ble det sendt ut et skjema for samtykke til testing av elever ved et eventuelt utbrudd av smitte i skolen.
Det presiseres at dette er et forberedende samtykke til bruk når en smittesituasjon skulle oppstå og IKKE tilknyttet smittesituasjonen i kommunen.
Alle foreldre som har fått registrert sin e-post adresse i skolens systemer har motatt samtykkeskjema for testing ved et eventuelt smittetilfelle i skolen.

Vi forstår at innholdet og spesielt overskriften i epostmeldingen kan misoppfattes og beklager dette.

For mer informasjon om testing og karantene ved et ubrudd i skolen: smittefriskole