I samarbeid med UiT er Kirkenes fra høsten studiested for barnehagelærerutdanning.

"Som barnehagelærer får du ansvar for å utvikle samfunnets og fremtidens viktigste ressurs; barna våre! Vil du bidra til en god barndom i et godt læringsmiljø er dette utdanningen for deg. Barnehagen er det første trinnet i et langt utdanningsløp og som barnehagelærer legger du grunnlaget for barns livslange læring. I tillegg til faglig kompetanse vil du også tilegne deg kompetanse til å bli en god leder, for både deg selv, barna og medarbeidere i barnehagen.

Utdanningen er en heltidsutdanning hvor undervisningen organiseres samlingsbasert. Fire av studiesamlingene pr studieår er felles i Tromsø og de øvrige på ditt studiested (Kirkenes eller Tromsø). I tillegg til disse samlingene kommer, nettsamlinger, praksis og eksamen."
Mer informasjon om studiet.

Søknader sendes inn via samordna opptak.
Samordna opptak