Samisk råd i Sør-Varanger kommune er et rådgivende organ i saker som berører samiske forhold i kommunen, eller saker som har konsekvenser for samene som bor i kommunen. Rådet skal arbeide med å styrke nord- og skoltesamisk språk, identitet, kultur og samfunnsliv.

Samisk råd skal være en politisk pådriver for at det samiske får et integrert perspekt i vedtak som fattes av kommunestyret og andre underliggende organer.

Kommunestyret har valgt Mariann Wollmann Magga (Ap) som leder av rådet, og Bjørnar Gjetmundsen (H) som nestleder. Som vara ble valgt Elin Mathisen (SV).

Vi ønsker nå forslag på en kvinne og en mann fra hver organisasjon/forening/sammenslutning/samepolitisk organ i partier, og ber om innspill innen 24. oktober 2018, til postmottak@svk.no. 

Spørsmål kan rettes til leder Mariann Wollmann Magga, tlf. 97702350.